Fusie-orkest bewijst dat het grote werken aankan


Artikel uit De Twentsche Courant Tubantia van 20-03-2012


Het samengaan van de orkesten Twents Symfonie Orkest en KSO Cecilia is een proces van jaren geweest. Het begon met elkaar ‘uit de brand helpen’ ter aanvulling van de bezetting. Later repeteerde men gezamenlijk, maar concerteerde nog met verschillende namen. Het logische gevolg was de stap die met de concertserie van de afgelopen twee weekenden gemaakt is: samen verder onder één naam, die van de oudste van de twee.
Het orkest heeft nu een volwassen bezetting en bewees volwassen werken aan te kunnen. Het programma bestond uit de ouverture De Hebriden van Mendelssohn, de Rückertlieder van Mahler en Symfonie nr. 9 Uit de nieuwe wereld van Dvorák. Geen gemakkelijke kost om te vertolken, maar het leverde een mooi en muzikaal concert op. Opvallend was dat het orkest zich flexibel toonde: bij hobbels onderweg herstelde het zich snel en ging verder met de grote lijn.
Aan de muziek te oordelen moeten de Hebriden, een eilandengroep ten westen van Schotland, prachtig zijn. Mendelssohn kwam er graag en dat is te horen aan zijn muziek. Ook de Rückertlieder zijn zeer persoonlijk, Mahlers orkestratie benadrukt steeds wat in de tekst tot uitdrukking komt. De zus van de dirigent, Lucie Hillen, trad op als soliste. Ze zong met veel expressie en in haar versie werden de vijf liederen heel verschillend. In de Kristalkerk werd ze af en toe overstemd door het orkest, een risico dat je als mezzo vooral in de lagere registers loopt. Hillen liet het gebeuren en pakte haar eigen momenten, die er gelukkig genoeg waren. Het best werd Um Mitternacht, vooral omdat het orkest hier beurtelings ijl en donker speelt, maar nooit kolossaal optreedt.
Het grote werk van de avond, Uit de nieuwe wereld, heeft een vergelijkbare geografische achtergrond als De Hebriden, terwijl het net als de Rückertlieder van rond de vorige eeuwwisseling is. Dvorák combineerde wijsjes die hij in de VS had opgepikt met weemoedige melodieën uit het thuisland Tsjechië. Het orkest was over her algemeen aan de forse kant, zowel in de luide als in de zachtere passages. De expressie was goed: zowel het hoopvolle van de nieuwe mogelijkheden als het melancholische van de heimwee kwamen goed naar voren.

Ellen Kruithof

< terug


29.01.2013 - Secretariaat: Cees Laseurstraat 11, 7558 NE Hengelo. Tel.: 074-2772229; secretaris@ksocecilia.nl