Tot onze grote spijt hebben wij de concerten van 20 en 22 maart  moeten annuleren in verband met de maatregelen van de Rijksoverheid tegen de verspreiding van het corona virus.
Het programma waaronder Die Sieben Todsünden van Kurt Weil riep veel enthousiasme op bij de orkestleden en   het publiek.

Wij richten ons op de volgende concerten in de toekomst.
Op 6 en 8 november staat het Triple concert van Beethoven op het programma. 

Het Koninklijk Symphonie Orkest Cecilia, is een symfonieorkest van gevorderde amateurmusici in Twente. Het orkest streeft ernaar een afwisselend en volwassen repertoire te spelen; van vroeg klassieke, tot hoog romantische werken, van Franse impressionisten tot moderne Nederlanders. Daarbij willen we enerzijds zoveel mogelijk musici de gelegenheid bieden mee te spelen, anderzijds niet te veel concessies aan de kwaliteit doen.
Het orkest is een van de oudste amateur symfonieorkesten van Nederland (opgericht in 1863) en bestaat momenteel uit ca. 40 vaste leden. De muzikale leiding is sinds 2017 in handen van dirigent Christian van den Berg. Naast een enkele koorbegeleiding brengt het orkest jaarlijks gemiddeld twee programma’s ten gehore.
KSO Cecilia repeteert ’s maandags van 19:45 tot 22:15 uur in de Remonstrantse Kerk aan de Woltersweg 11 in Hengelo. Mocht je zelf eens mee willen spelen, kom dan eens langs of neem eerst contact op met onze orkestchef, An van Breukelen (074-2913574 of orkestchef@ksocecilia.nl)

“Cecilia” is aangesloten bij de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten (FASO, http://www.faso.eu/).

04.08.2019