Geschiedenis

In 1863 opgericht als Harmonieorkest, bestaande uit 18 leden, mag "Cecilia" zich de oudste vereniging van Almelo en tevens een van de oudste amateursymfonieorkesten van Nederland noemen.


Een concert van "Cecilia" in die tijd was een belangrijk feestelijk evenement. De zogenaamde "Bals-champêtres" bestonden uit een concert met bal na. Deze werden veelal gegeven in 't Jagertje aan de Gravenallee of in Café-restaurant Bella Vista aan de Wierdensestraat. Rond de eeuwwisseling werd er gefuseerd met het toenmalige strijkorkest "Con Amore". De samenwerking beperkte zich echter tot de concerten, met een optreden van de Harmonie voor de pauze en van "'t Strijkje" erna.


Met de komst van concurrerende harmonieorkesten in de stad werd het voor de harmonie moeilijk om te overleven. In 1933 werd dan ook besloten om alleen als symfonieorkest verder te gaan. Onder leiding van de in 1937 benoemde dirigent A. Sommer ontwikkelde "Cecilia" zich tot een volwaardig symfonieorkest dat in 1938 zijn eerste succesvolle concert gaf. Medewerking verleende de toenmalige concertmeester van het Concertgebouworkest, Louis Zimmerman. Vele grote solisten zouden volgen zoals: Theo Olof, Herman Krebbers, Tibor de Machula, C. Wijnbelt, Cor de Groot en vele anderen.
Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld het verkrijgen van het predikaat "koninklijk", verleend bij monde van burgemeester Ravesloot tijdens het concert ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan.


"Cecilia" in 1963


In 1955 volgde het afscheid van A. Sommer hetgeen tevens het einde betekende van een zeer succesvolle periode. Ook de oprichting van het Overijssels Philharmonisch Orkest maakte dat de belangstelling minder werd. Er moesten andere mogelijkheden worden gezocht. Deze deden zich voor in de vorm van koorbegeleidingen. Tijdens zo'n uitvoering werden dan tevens eigen werken gespeeld, zodat het niveau gehandhaafd bleef. Evenwel ook in deze periode, met z'n vele ups en downs, zouden er nog vele hoogtepunten volgen. Met name onze jubileumconcerten zijn het vermelden waard met onder anderen Theo Olof en Louis van Dijk als solisten.
De laatste jaren hebben onze eigen concerten weer de hoogste prioriteit. Met twee concerten per jaar, in voor- en najaar, en af en toe een koorbegeleiding proberen we zowel muzikaal als financieel het hoofd boven water te houden.
Nieuwe leden werven blijkt een eeuwigdurende strijd. In die zin zijn de tijden weinig veranderd. Wij prijzen ons echter gelukkig dat we altijd weer leden in ons midden hebben die voor KSO "Cecilia" in de bres willen springen. Zij zorgen ervoor dat het Koninklijk Symphonie Orkest "Cecilia" voor Twente behouden blijft.

27.02.2019